Skip to main content

Speeljuf & Speelmeester

Veel basisscholen maken gebruik van pleinbegeleiders tijdens de Tussenschoolse Opvang (TSO). Ouders, vooral moeders, zetten zich vrijwillig in om de school en daardoor de groepsleerkrachten te ondersteunen en toezicht houden tijdens de schoolpauze.

De cursus Speeljuf (lees ook: Speelmeester) is een training voor pleinbegeleiders die didactische en pedagogische kennis en kunde krijgen aangeboden.

Hierbij gaat het om het bevorderen van een actieve, betrokken houding van de pleinbegeleider waarbij de positieve benadering van de leerlingen centraal staat.

Onderwerpen

 • Spelbegeleiding (uitleg, begeleiding, veiligheid, variatie);
 • Spelrepertoire aangepast aan leeftijdscategorie;
 • Veiligheidsaspecten (EHBSO, organisatie, materiaalbeheer);
 • Positief coachen (positieve gedragsverandering door positieve benadering);
 • Groepsdynamica (waarden en normen);
 • Kanjers in de sport belicht (verschillende gedragstypes in de groep);
 • Praktijkopdracht tijdens de TSO (voorbespreking, observatie en nabespreking). 

De inhoud van deze training bevat een theoretisch kader, maar vooral een praktische invulling.
De training bestaat uit 3 lesbijeenkomsten van elk 2 uur. Praktijkbegeleiding en een inspiratiebijeenkomst inclusief certificaatuitreiking

De praktijkbegeleiding houdt in:

 • Observeren van de organisatie van de Tussenschoolse Opvang (TSO);
 • Ondersteunen en adviseren van de deelneemsters bij het uitvoeren van korte praktijkopdrachten. 

Deze training is een eerste aanzet tot attitudeverandering van de cursisten. Een vorm van nazorg is essentieel om de training te laten beklijven.

Resultaten

 • De speeljuf is in staat om spelactiviteiten aan te bieden en is daardoor actiever betrokken bij de leerlingen;
 • De speeljuf is zich bewust van wat het effect van positief coachen heeft op het begeleiden van de leerlingen;
 • De coördinator TSO wordt geadviseerd mbt het integreren van de speeljufcursus binnen de TSO-organisatie;
 • De coordinator TSO wordt geadviseerd mbt de indeling van speelzones op de buitenspeellocatie.

Na deze training  kunnen de pleinbegeleiders concrete spelactiviteiten aanbieden en hun begeleidende rol wordt vergroot met sociale en pedagogische vaardigheden.

Offerte

De cursus wordt op maat aangeboden aan organisaties. Na aanvraag voor een offerte wordt er binnen een week contact opgenomen met uw organisatie.


Specificaties

 • Uitreiking van certificaat

 • Duur:
  3 lessen van elk 2 uur 

 • Praktijkbegeleiding + inspiratiebijeenkomst


Offerte opvragen?