Skip to main content
opleiding

Leider Sportieve Recreatie 3 (LSR 3)

Wilt u buurtbewoners actief betrekken bij sport- en beweegactiviteiten in de wijk? Wilt u als sportvereniging uw leden een scholing aanbieden waarmee zij nog actiever ingezet kunnen worden bij de organisatie van toernooien en evenementen?

Wij verzorgen de cursussen Leider Sportieve Recreatie op niveau 1, 2 & 3.


Specificaties

  • Erkend diploma

  • Duur:
    Lesbijeenkomsten van 3 uur

     

  • Leeftijd vanaf 18 jaar


De cursus Leider Sportieve Recreatie niveau 2 leidt op tot zelfstandige sportleider.

Na succesvolle afronding heeft men recht op een erkend diploma van het ministerie van VWS en onder auspicien van Stichting NSA (Nederlandse Sport Alliantie).

Met dit diploma kan de zelfstandige sportleider ingezet worden bij de organisatie en uitvoering van recreatieve sport- en spelactiviteiten, met uitzondering van lessen in het onderwijs.

Deze cursus bestaat uit 15 bijeenkomsten, stageverplichting, het organiseren van een sportevenement (per cursist), een examendag en diploma-uitreiking.

Kandidaten dienen bij toelating voor het examen:

  • Tenminste 18 jaar te zijn;
  • In het bezit te zijn van een diploma LBO/VBO, VMBO, MAVO of eerder verworven kwalificatie op tenminste niveau 2 van de kwalificatiestructuur Sport op het gebied van Sportieve Recreatie.

De cursist ontwikkelt de volgende competenties:

Geven van lessen of leiden van kleine activiteiten

De Leider Sportieve Recreatie 3 is in staat op adequate wijze lessen of kleine activiteiten zodanig te plannen, voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren dat ze leiden tot het realiseren van doelstellingen op basis van een (jaar)planning.

Organiseren van grote activiteiten of evenementen

De Leider Sportieve Recreatie 3 is in staat op adequate wijze sportieve recreatieve activiteiten of evenementen te plannen, voor te bereiden, te organiseren en te evalueren.

Aansturen sporttechnisch kader

De Leider Sportieve Recreatie 3 is in staat op adequate wijze Leider(s) Sportieve Recreatie 2 en/of vrijwillig kader aan te sturen en mee te werken aan hun ontwikkeling.