Skip to main content
opleiding

Leider Sportieve Recreatie 2 (LSR 2)

Wilt u leren les- en leidinggeven aan recreatieve sportgroepen? Wilt u jongeren opleiden als assistent-sportleider of zelfstandig sportleider? 
Wij verzorgen de cursussen Leider Sportieve Recreatie op niveau 1, 2 & 3.


Specificaties

  • Erkend diploma

  • Duur:
    Lesbijeenkomsten van 3 uur

  • Leeftijd vanaf 16 jaar


De cursus Leider Sportieve Recreatie niveau 2 leidt op tot assistent sportleider.

Diploma
Na succesvolle afronding heeft men recht op een erkend diploma van het ministerie van VWS en onder auspiciën van Stichting NSA (Nederlandse Sport Alliantie).

Met dit diploma is men bevoegd om sport- en spelactiviteiten te begeleiden onder leiding van een zelfstandig sportleider of hoger gekwalificeerd.

Deze cursus bestaat uit 12 bijeenkomsten, stageverplichting, een examendag en een diploma uitreiking. Kandidaten dienen bij toelating voor het examen tenminste 16 jaar te zijn.

De cursist ontwikkelt de volgende competenties:

Begeleiden van deelnemers aan sportieve recreatieve activiteiten

De Leider Sportieve Recreatie 2 is in staat op een adequate, respectvolle en verantwoorde wijze deelnemers aan sportieve en recreatieve activiteiten te begeleiden.

Geven van lessen of begeleiden van kleine activiteiten

De Leider Sportieve Recreatie 2 is in staat op adequate wijze, onder leiding van een Leider Sportieve Recreatie 3 of hoger, of op basis van een aangereikte voorbereiding (opgesteld door een Leider Sportieve Recreatie 3 of hoger gekwalificeerd ), kleine activiteiten of delen van deze lessen of activiteiten te verzorgen.

Assisteren bij grote activiteiten of evenementen

De Leider Sportieve Recreatie 2 is in staat op adequate wijze onder verantwoordelijk- heid van een hoger gekwalificeerde Leider Sportieve Recreatie, de omgeving van de activiteit of evenement in gereedheid te bren- gen en te assisteren bij de uitvoering van de activiteit of evenement.