Skip to main content
opleiding

Fietsdocente

Nederland is een fietsland. Fietsen is goedkoop, gezond en milieuvriendelijk.

RAY-action is gespecialiseerd in het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van fietsvaardigheidslessen voor volwassenen en kinderen. Om de fietslessen veilig en verantwoord aan te bieden heeft RAY-action een training ontwikkeld voor organisaties die fietsdocenten en fietsassistenten willen (bij)scholen.


Specificaties

 • Certificaat

 • Duur:
  5 lessen van elk 3 uur + stage


Offerte opvragen?

Duur training

De training omvat 5 lessen van elk 3 uur en stage tijdens een reguliere of nieuw op te zetten fietscursus.

Dat uit zich in de volgende programma-onderdelen:

 • Het kennismaken met de methodieken ontwikkeld en uitgewerkt door RAY-action Sport en Bewegen in samenwerking met verkeersadviesbureau Mobycon.
 • Leerplan fietsvaardigheid voor kinderen;
 • Leerplan fietsvaardigheid voor volwassenen;
 • Kennis van de doelgroep – inzicht in de eigen rol en communicatie;
 • Verkeersles – leren werken met de materialen;
 • Differentiatie in de groep – aandacht voor het werken met verschillende niveaus;
 • Stagebeoordeling.

Deze onderwerpen zullen aan de orde komen in verschillende actieve werk- en spelvormen en werkbezoeken aan één of meerdere fietsles locaties.

Na de scholing zijn de fietsdocenten in staat op een veilige en verantwoorde manier fietslessen aan te bieden en fietscursisten te begeleiden.

Aan deze training kunnen alleen personen deelnemen die ervaring hebben in het methodisch-didactisch les- en leidinggeven en het werken met groepen.

Optioneel bied RAY-action aan om na ongeveer 5 weken praktijkervaring een terugkom trainingsdag aan te bieden. De fietsdocenten kunnen aangeven waar ze tegenaan lopen en feedback krijgen op de uitvoering van de lessen.

Doel van de training

 • Het kennismaken met en leren toepassen van de lesmethodieken voor de praktijklessen en theorielessen fietsvaardigheid;
 • Het aanscherpen van de kwaliteit van de fietsleslocaties.