Fietsdocent &
fietsassistent

Nederland is een fietsland. Fietsen is goedkoop, gezond en milieuvriendelijk. RAY-action is gespecialiseerd in het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van fietsvaardigheidslessen voor volwassenen en kinderen.

Om de fietslessen veilig en verantwoord aan te bieden heeft RAY-action een training ontwikkeld voor organisaties die fietsdocenten en fietsassistenten willen (bij)scholen.

Training fietsdocenten


De training omvat 5 lessen van elk 3 uur en stage tijdens een reguliere of nieuw op te zetten fietscursus.

Doelen van de training zijn:

 • Het kennismaken met en leren toepassen van de lesmethodieken voor de praktijklessen en  theorielessen fietsvaardigheid;
 • Het aanscherpen van de kwaliteit van de fietsleslocaties.

Dat uit zich in de volgende programma-onderdelen:

 • Het kennismaken met de methodieken ontwikkeld en uitgewerkt door RAY-action Sport en Bewegen in samenwerking met verkeersadviesbureau Mobycon.
 • Leerplan fietsvaardigheid voor kinderen;
 • Leerplan fietsvaardigheid voor volwassenen;
 • Kennis van de doelgroep – inzicht in de eigen rol en communicatie;
 • Verkeersles - leren werken met de materialen;
 • Differentiatie in de groep – aandacht voor het werken met verschillende niveaus;
 • Stagebeoordeling.

Deze onderwerpen zullen aan de orde komen in verschillende actieve werk- en spelvormen en werkbezoeken aan één of meerdere fietsleslocaties.

Na de scholing zijn de fietsdocenten in staat op een veilige en verantwoorde manier fietslessen aan te bieden en fietscursisten te begeleiden.

Aan deze training kunnen alleen personen deelnemen die ervaring hebben in het methodisch-didactisch les- en leidinggeven en het werken met groepen.

Optioneel bied RAY-action aan om na ongeveer 5 weken praktijkervaring een terugkom trainingsdag aan te bieden. De fietsdocenten kunnen aangeven waar ze tegenaan lopen en feedback krijgen op de uitvoering van de lessen.

Offerte opvragen?

Training fietsassistenten


De taak van de fietsassistenten is het ondersteunen van de deelnemers bij de oefeningen die ze krijgen aangereikt. Persoonlijke aandacht, stimuleren, motiveren en creëren van een veilige leeromgeving zijn belangrijk hierin.

De fietsassistenten assisteren de fietsdocenten bij oefeningen en spelvormen voor deelnemers om de fietstechnieken onder de knie te krijgen, het uitleggen en toepassen van de verkeersregels maar vooral het verhogen van het zelfvertrouwen van de deelnemers.

De training bestaat uit 2 bijeenkomsten van elk 3 uur waarin o.a. de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Profiel taken en verantwoordelijkheden fietsdocent en fietsassistent;
 • Organisatie fietslessen theorie en praktijk;
 • Leerplan Biking4U;
 • Materiaalleer;
 • Fietslesdeelnemers begeleiden in het verkeer.

Aan deze training kan iedereen deelnemen die affiniteit heeft met fietsen en goed op de hoogte is van de veiligheidsregels voor fietsers. Wel is het belangrijk dat men de Nederlandse taal beheerst op minimaal A2-niveau.

Offerte opvragen?

Onze gegevens

RAY-Action Sport en Bewegen

Postadres:
T.a.v. Rita Gemerts
Terschellingstraat 42
1025 RC Amsterdam

M | 06-44300455
@ | info@ray-action.nl

KVKnr 34364525

Blijf op de hoogte

Abonneer u op onze nieuwsbrief voor meer informatie.

Instagram