Skip to main content
Algemene voorwaarden

Abonnementen

 • Deelname aan de lessen geschiedt geheel op eigen risico. De lessen van RAY-action Sport en Bewegen worden gegeven door gediplomeerde trainers. De lessen zijn fysiek van aard.
 • Het is verplicht om vooraf blessures door te geven aan de trainer. Zonder deze kennis is de trainer niet in staat om de deelnemer goed te begeleiden. Ook een zwangerschap dient te worden gemeld.
 • Het kan voorkomen dat de les niet doorgaat ivm met extreme weersomstandigheden. Mocht dit het geval zijn, dan doen wij ons best u tijdig hiervan op de hoogte te stellen. De deelnemer kan op een ander moment deze les inhalen.
 • RAY-action Sport en Bewegen is niet aansprakelijk voor schade, diefstal en verlies van de bezittingen van de deelnemers.
 • RAY-action Sport en Bewegen biedt flexibele abonnementen aan. De lessen dienen altijd binnen de gekozen periode te worden gevolgd. Indien dit niet gebeurt, komen de lessen te vervallen. RAY-action Sport en Bewegen biedt geen restitutie voor de gemiste lessen. De deelnemer is zelf verantwoordelijk om het juiste abonnement te kiezen en de lessen daadwerkelijk te volgen.
 • Abonnementen zijn niet aan derden overdraagbaar.
 • Opzegtermijn is 1 maand.
 • De abonnementskosten dienen vooraf te worden voldaan.
 • Een abonnement is maandelijks opzegbaar. Er is geen restitutie van geld mogelijk.
 • Bij minder dan 4 deelnemers kan de trainer beslissen om de training niet door te laten gaan.
 • Bij het aangaan van een abonnement geeft de deelnemer toestemming aan RAY-action Sport en
 • Bewegen om de persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken voor de WhatsApp-groep.
 • Persoonsgegevens worden niet aan derden overhandigd.
 • Na het beëindigen van het abonnement kan de deelnemer aangeven om de opgegeven persoonsgegevens uit het administratiesysteem van RAY-action Sport en Bewegen te verwijderen. Zonder bericht bewaart RAY-action Sport en Bewegen de persoonsgegevens maximaal 3 jaar. Daarna zullen deze worden verwijderd.
 • Bij het afnemen van een abonnement geeft de deelnemer toestemming om gemaakte foto’s en video’s tijdens de trainingen te gebruiken voor o.a. social media. De mogelijkheid bestaat om mondeling hier van af te zien.